Naszym zadaniem jako biura z którego pomocy korzystasz jest całościowa w organizacja transakcji. Zbieramy wszystkie informacje pozwalające określić stan prawny nieruchomości. Oczywiście podstawowe dane dotyczące nieruchomości można sprawdzić w internetowym rejestrze ksiąg wieczystych. Wyciąg z księgi wieczystej (lub w określonych przypadkach wniosek o założenie księgi wieczystej) jest ważnym, ale niewystarczającym dokumentem, by przeprowadzić całą transakcję spełniając wszystkie formalne wymagania. Dlatego NCN zajmuje się cała logistyczną stroną kupna-sprzedaży. Potrafimy czytać księgi wieczyste i nie lekceważymy  żadnych zapisów, wzmianek czy wniosków, zwracamy uwagę na służebności lub prawa pierwokupu. Wszystko to zawsze w interesie naszych Klientów.

Każda transakcja wymaga indywidualnego podejścia. Zawsze jednak koniecznym jest posiadanie prawa do nieruchomości – umowa kupna, zamiany, darowizny w formie aktu notarialnego.  Potrzebne pozostałe dokumenty zależą jednak od rodzaju nieruchomości.

 • przydziału lokalu ze spółdzielni,
 • dokumenty świadczące o uzupełnieniu wkładu budowlanego,
 • aktualnego zaświadczenia ze spółdzielni, że sprzedający jest członkiem spółdzielni i że przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ,
 • zaświadczenia o braku zaległości finansowych właściciela mieszkania w stosunku do spółdzielni ,
 • zaświadczenia dotyczącego zameldowania osób w mieszkaniu.
 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości ,
 • dokument stwierdzający nabycie prawa do lokalu (akt notarialny zakupu nieruchomości, postanowienie sądu o nabyciu prawa do lokalu w spadku, akt notarialny stwierdzający otrzymanie nieruchomości w formie darowizny),
 • zaświadczenie o stanie zameldowania w lokalu.
 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości ,
 • dokument stwierdzający nabycie prawa do lokalu (akt notarialny zakupu nieruchomości, postanowienie sądu o nabyciu prawa do lokalu w spadku, akt notarialny stwierdzający otrzymanie nieruchomości w formie darowizny),
 • zaświadczenie o stanie zameldowania w lokalu.
 • dokumenty potwierdzające prawo do lokalu,
 • dokument potwierdzający funkcję lokalu.
 • stan prawny wg księgi wieczystej
 • dokument potwierdzający nabycie (akt notarialny zakupu nieruchomości, postanowienie sądu o nabyciu nieruchomości drodze spadku, akt notarialny stwierdzający otrzymanie nieruchomości w formie darowizny).
 • wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • odpis z rejestru gruntów,
 • wypis z ewidencji gruntów
 • warunki zabudowy wydane przez urząd miasta.
ASARI.pl - oprogramowanie dla biur nieruchomości