NCN DORADZTWO

Postronnemu obserwatorowi rynku może się wydawać, że obsługa transakcji kupna-sprzedaży czy wynajmu nie wymaga jakiś specjalnych umiejętności i sprowadza się tylko do kojarzenia stron. Nie do końca odpowiada to stanowi faktycznemu, a często przy wygłaszaniu takich opinii nie bierze się pod uwagę specyfiki i wyjątkowości rynku nieruchomości. Oczywiście są pośrednicy, którzy nie wychodzą poza pewien schemat działania i rzeczywiście ich rola może ograniczać się tylko do podstawowych kwestii. W NCN działamy inaczej. Doradztwo wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy o rynku, ale także doświadczenia, które buduje się latami. Naszą rola jest nie tylko doprowadzenie do zawarcia transakcji przez strony reprezentujące podaż i popyt na nieruchomości. Znajdujemy się dokładnie pośrodku całego procesu dlatego podstawową kwestią jest zapewnienie kompetentnej, ale przede wszystkim bezstronnej i obiektywnej porady, pełnego i profesjonalnego doradztwa i rozstrzygania problemów w szeroko definiowanym zakresie problematyki rynku nieruchomości. W NCN rozwiązujemy problemy Klientów, zarówno tych pragnących nabyć nieruchomość jak i tych chcących ją sprzedać. Diagnozujemy ewentualne problemy, informujemy o wszystkim strony, ale przede wszystkim skupiamy się na poszukiwaniu rozwiązań i udzielaniu pomocy. Osiągamy cele poprzez gromadzenie informacji, dostarczanie ich Klientom i wspieranie procesów decyzyjnych. To więcej niż działanie klasycznego pośrednika nieruchomości. W NCN potrafimy ocenić sytuacje na rynku, uwzględnić panujące trendy, a także przekazać pełen zestaw informacji pozwalających podjąć Klientowi ostateczną decyzję. Mamy dostęp do profesjonalnych narzędzi pozwalających przedstawić analizę rozkładu cen nieruchomości w danym regionie, wartości wynajmu w określonej pespektywie czasowej a także oceniamy transakcje w odniesieniu zarówno do warunków makroekonomicznych jak i specyfiki lokalnej. NCN to dużo więcej niż klasyczne pośrednictwo. Dzięki takiemu podejściu często zapobiegamy problemom zanim się pojawią, kreujemy sukces oraz pomagamy w kryzysach. Tak działamy w NCN!

ASARI.pl - oprogramowanie dla biur nieruchomości